Open Times

Tuesday 22 August

Stockton
83 Roxburgh Street
Tuesday 22 August
3:00pm - 3:10pm
$450 pw
 • 2
 • 1
 • 3

Wednesday 23 August

Waratah
Room 303, 3/28 Dawson Street
Wednesday 23 August
2:00pm - 2:10pm
$190 pw
 • 1
 • 2
Waratah
Room 302,3/28 Dawson Street
Wednesday 23 August
2:00pm - 2:10pm
$190 pw
 • 1
 • 1
Waratah
Room 102, 1/28 Dawson Street
Wednesday 23 August
2:00pm - 2:10pm
$240 pw
 • 1
 • 1
Newcastle
202 King Street
Wednesday 23 August
2:30pm - 2:40pm
$325 pw
 • 1
 • 1
Newcastle
Room 18/202 King Street
Wednesday 23 August
2:30pm - 2:40pm
$340 pw
 • 1
 • 1
Newcastle
Room 5/202 King Street
Wednesday 23 August
2:30pm - 2:40pm
$325 pw
 • 1
 • 1